Версия для слабовидящих
Список очередности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей на внеочередное предоставление земельных участков - Городской округ Первоуральск | Официальный сайт
standard-title Список очередности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей на внеочередное предоставление земельных участков

Список очередности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей на внеочередное предоставление земельных участков

Дата публикации 06.07.2017 19:38 / Последнее изменение 29.11.2022 15:15 / 14 015

Движение очередности по областному закону 18-ОЗ

Предоставление земельных участков для ИЖС, однократно бесплатно

№ п/п дата подачи заявления входящий номер ФИО дата и номер подачи  согласия на социальную выплату № очереди на получение социальной выплаты дата направления извещения о предоставлении земельного участка
1 16.02.2011 1136 Данилов С.Н. № 426 от 27.10.2021 6 20.09.2022
2 05.12.2011 1650 Бакулина О.В. Бакулин А.Н.     20.09.2022
3 15.02.2012 1777 Минеева Э.Ф. Минеев Р.З.     20.09.2022
4 21.08.2013 2501 Быкова И.В. Быков А.А.     20.09.2022
5 07.04.2014 2878 Лысенкова Е.С.     20.09.2022
6 21.04.2014 2911 Лаптева Е.В., Лаптев В.О.     20.09.2022
7 16.06.2014 2997 Аминева О.Н. Аминев И.Н. № 420 от 26.04.2021 1 20.09.2022
8 02.07.2014 3029 Раева И.Г.     20.09.2022
9 30.07.2014 3081 Краваль О.Я.     20.09.2022
10 25.08.2014 3123 Мясникова В.Ю.     20.09.2022
11 27.08.2014 3130 Маликова А.С. Маликов М.Х.     20.09.2022
12 27.08.2014 3132 Карпова А.Н.     20.09.2022
13 27.08.2014 3133 Бакина Ю.А.     20.09.2022
14 27.08.2014 3136 Мишина О.Н.,Мишин А.В.     20.09.2022
15 27.08.2014 3138 Яшкина Е.С. Салимуллин Д.Р.     20.09.2022
16 01.09.2014 3141 Косых А.И. Косых Д.М.     20.09.2022
17 08.09.2014 3152 Ватолина С.С., Ватолин А.А.     20.09.2022
18 10.09.2014 3161 Унжакова Ю.В.     20.09.2022
19 10.09.2014 3165 Щелокова С.В.     20.09.2022
20 15.09.2014 3167 Климина В.И. Кирсанов Е.В.     20.09.2022
21 22.09.2014 3180 Третьякова М.В. Третьяков К.В.     20.09.2022
22 22.09.2014 3181 Волошина Т.А.(Климко)     20.09.2022
23 24.09.2014 3188 Очнева О.С.     20.09.2022
24 29.09.2014 3193 Крылова А.Л.     20.09.2022
25 01.10.2014 3197 Попова Л.М., Попов И.В.     20.09.2022
26 06.10.2014 3201 Титова О.А. Титов Е.В.     20.09.2022
27 06.10.2014 3203 Машадиева Е.Д., Машадиев А.М.     20.09.2022
28 08.10.2014 3205 Малухина С.В. Малухин Е.А.     20.09.2022
29 13.10.2014 3211 Устинов А.Ю. Устинова Л.М.     20.09.2022
30 20.10.2014 3218 Ситникова И.А.     20.09.2022
31 27.10.2014 3227 Мухачева О.А. Мухачев Д.А.     20.09.2022
32 05.11.2014 3241 Калашникова Н.А.     20.09.2022
33 05.11.2014 3243 Абдукаримова В.В. Абдукаримов В.В.     20.09.2022
34 10.11.2014 3247 Бажина К.Э. Бажин С.В.     20.09.2022
35 12.11.2014 3252 Мережникова К.Г. Мережников Д.А.     20.09.2022
36 19.11.2014 3266 Чижова Т.Е.      20.09.2022
37 24.11.2014 3273 Карачева А.Р. Карачев С.А.     20.09.2022
38 26.11.2014 3276 Петухова Н.С. Петухов С.Д.     20.09.2022
39 01.12.2014 3278 Крючкова В.З. Крючков А.Ю.     20.09.2022
40 01.12.2014 3279 Мочалова А.П.      20.09.2022
41 10.12.2014 3287 Соломко Н.В. Соломко А.С.     20.09.2022
42 10.12.2014 3289 Вагнер Е.С.     20.09.2022
43 14.01.2015 3305 Аскарова И.Т. Аскаров Ф.Ф.     20.09.2022
44 19.01.2015 3306 Марченко Е.В. Марченко Д.В.     20.09.2022
45 28.01.2015 3332 Лузина Е.Г.     20.09.2022
46 02.02.2015 3343 Лепихина И.С. Лепихин В.М.     20.09.2022
47 25.02.2015 3385 Юсупова Е.А. Юсупов Р.А.     20.09.2022
48 04.03.2015 3406 Абдунабиева М.А. Абдунабиев Х.И. № 423 от 29.09.2021 4 20.09.2022
49 29.04.2015 3492 Третьякова А.Б. Третьяков Д.А.     20.09.2022
50 08.02.2016 3842 Другова О.Н. Другов С.С.     20.09.2022
51 21.07.2016 4045 Талипова М.А.     20.09.2022
52 21.10.2016 4120 Татарченкова А. В. (Кадникова)     20.09.2022
53 23.01.2017 4180 Федорец М. В.     20.09.2022
54 20.02.2017 4221 Талашова Е. И.     20.09.2022
55 28.02.2017 4223 Цурмичев В. А.     20.09.2022
56 23.03.2017 4256 Матвеев В.В. Матвеева Н.В.     20.09.2022
57 15.06.2017 4348 Евсеева Е.В. № 421 от 30.06.2021 2 20.09.2022
58 07.12.2017 4506 Трибе А.М.     20.09.2022
59 14.03.2018 4575 Диева О.Г.     20.09.2022
60 06.04.2018 4593 Мезенцева Е.А. Мезенцев С.А.     20.09.2022
61 17.04.2018 4603 Гильманова А.С Гильманов В.А. № 425 от 07.10.2021 5 20.09.2022
62 17.04.2018 4604 Оглоблина И.А. № 422 от 13.09.2021 3 20.09.2022
63 03.05.2018 4612 Мироненко А.В. Мироненко Д.А.     20.09.2022
64 11.05.2018 4617 Мурсалова Э.В.     20.09.2022
65 14.05.2018 4620 Рубцова Н.А. № 428 от 15.04.2022 8 20.09.2022
66 17.05.2018 4623 Нашатырь И.А. Нашатырь А.Ю. № 427 от 30.11.2021 7 20.09.2022
67 17.05.2018 4624 Юнусова М.В.     20.09.2022
68 17.05.2018 4625 Чернопятова Е.Н. Кривошеев А.В. № 430 от 08.11.2022 9 20.09.2022
69 24.05.2018 4635 Силантьева С.С. Силантьев К.С.     20.09.2022
70 24.05.2018 4636 Садыкова А.А. Садыков Э.Р.     20.09.2022
71 24.05.2018 4637 Тухватуллина В.П. Тухватуллин М.Р.     20.09.2022
72 24.05.2018 4639 Осинцева Т.И.     20.09.2022
73 29.05.2018 4640 Захаркина Е.С. Захаркин А.Н.     20.09.2022
74 29.05.2018 4641 Медведева К.В. Медведев С.В.     20.09.2022
75 29.05.2018 4642 Шмакова Ю.В.     20.09.2022
76 31.05.2018 4644 Егоров Е.А. Егорова М.Ф.     20.09.2022
77 01.06.2018 4545 Никифорова О.С.     20.09.2022
78 05.06.2018 4647 Данилова Т.М.     20.09.2022
79 05.06.2018 4648 Захваткина Н.В.     20.09.2022
80 06.06.2018 4650 Юшманова О.И. Юшманов С.А.     20.09.2022
81 07.06.2018 4651 Колобова Д.Н.     20.09.2022
82 07.06.2018 4652 Величко Ю.В. Величко А.Н.     20.09.2022
83 09.06.2018 4654 Димитрова А.А.     20.09.2022
84 14.06.2018 4656 Бобровская Л.Р. Бобровский В.Л.     20.09.2022
85 18.06.2018 4657 Исламова Г.З.     20.09.2022
86 18.06.2018 4658 Фокина И.В.     20.09.2022
87 19.06.2018 4659 Рожкова К.И., Рожков В.Ю.     20.09.2022
88 19.06.2018 4660 Соколова И.П.     20.09.2022
89 21.06.2018 4663 Шахматова С.В. Шахматов О.В.     20.09.2022
90 21.06.2018 4664 Ширяева А.Н.     20.09.2022
91 21.06.2018 4666 Воробей О.А.     20.09.2022
92 25.06.2018 4667 Паначева О.И.     20.09.2022
93 26.06.2018 4668 Фархутдинова Г.Д. Фархутдинов Р.Д.     20.09.2022
94 27.06.2018 4669 Колезнева Т.Ю.     20.09.2022
95 27.06.2018 4670 Редреева Е.Ю.     20.09.2022
96 28.06.2018 4671 Абдрахманова Г.Т. Бердигулов Н.Б.     20.09.2022
97 03.07.2018 4673 Плащенкова Е.А., Плащенков Д.М.     20.09.2022
98 03.07.2018 4675 Гривачева А.Р.     20.09.2022
99 04.07.2018 4676 Каверина С.О. Каверин А.А.     20.09.2022
100 05.07.2018 4677 Гузаирова Н.И., Гузаиров А.С.     20.09.2022
101 10.07.2018 4678 Добрынина Е.С.      
102 10.07.2018 4679 Чудинова Е.С. Чудинов С.А.      
103 10.07.2018 4680 Ибрагимова Н.Р.      
104 12.07.2018 4681 Милюткина Н.А. Милюткин Д.В.      
105 17.07.2018 4683 Кирьянова Ю.В.      
106 23.07.2018 4687 Гайнитдинова О.А.      
107 23.07.2018 4688 Власова Ю.А. Власов С.А.      
108 24.07.2018 4689 Девятых Н.В.      
109 24.07.2018 4691 Моторина А.А. Моторин И.Ю.      
110 24.07.2018 4692 Воробьев С.М.      
111 26.07.2018 4694 Масягутова С.С. Масягутов Р.А.      
112 30.07.2018 4696 Серебренникова Е.Н. Серебренников Д.В.      
113 31.07.2018 4698 Ликторас Ю.А. Ликторас А.А.      
114 21.08.2018 4715 Матафонова Н.С.      
115 20.03.2019 4770 Устюгова О.А      
116 09.04.2019 4776 Прямоносова Е.А. Кукушкин А.А.      
117 03.07.2019 4787 Трухин А.С. Трухина Т.В.      
118 03.07.2019 4788 Амерханова М.М. Амерханов И.И.      
119 03.10.2019 4805 Радостева М.В. Радостев Н.В.      
120 24.10.2019 4812 Елатова Т.А. Елатов С.Ю.      
121 07.11.2019 4815 Шарафгалиев И.Д. Шарафгалиева Р.Ф.      
122 18.11.2019 4817 Дедовец Ю.Ю.      
123 22.01.2020 4826 Стрельцова В.А. Стрельцов Е.А.      
124 28.01.2020 4828 Астахова Ольга Николаевна      
125 17.02.2020 4833 Загайнова М.В. Загайнов Н.А.      
126 22.05.2020 4836 Султаншина А.Ф.      
127 03.06.2020 4838 Ибрагимова О.А. Ибрагимов Д.Т.      
128 23.07.2020 4845 Матвеева Т.Н. Охотин Н.П.      
129 11.11.2020 4867 Гостюхина Н.В. Гостюхин С.В.      
130 30.11.2020 4872 Овчинникова В.Г. Овчинников Д.С.      
131 08.06.2021 4896 Ярина Е.В.      
132 16.07.2021 4900 Ильвакова Г.Г. Ильваков А.Н.      
133 20.07.2021 4901 Старцева А.Р.      
134 21.10.2021 4911 Третьякова И.М.      
135 13.12.2021 4913 Романова О.В.      
136 18.02.2022 4918 Сафиуллина Е.Е. Сафиуллин Ф.Ф.      
137 25.05.2022 4932 Кузнецова Е.С.      
138 06.06.2022 4934 Желтышев А.М., Желтышева О.С.      
139 16.06.2022 4936 Пивоварчик М.С., Пивоварчик А.В.      
140 23.09.2022 4979 Водилова Н.С.      
141 18.10.2022 4987 Сулейманова У.С. кызы,
Сулейманов Я.Г. оглы