standard-title Список очередности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей на внеочередное предоставление земельных участков

Список очередности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей на внеочередное предоставление земельных участков

Дата публикации 06.07.2017 19:38 / Последнее изменение 14.07.2022 10:01 / 12 900

Движение очередности по областному закону 18-ОЗ

Предоставление земельных участков для ИЖС, однократно бесплатно

№ п/п дата подачи заявления входящий номер ФИО дата и номер подачи  согласия на социальную выплату № очереди на получение социальной выплаты дата направления извещения о предоставленииземельного участка
1 29.03.2010 469 Кунгуров А.Н. Кунгурова Е.В.     14.07.2022
2 16.02.2011 1136 Данилов С.Н. № 426 от 27.10.2021 65 14.07.2022
3 20.06.2011 1320 Лазарева С.Е. № 408 от 14.01.2021 47 14.07.2022
4 05.12.2011 1650 Бакулина О.В. Бакулин А.Н.     14.07.2022
5 15.02.2012 1777 Минеева Э.Ф. Минеев Р.З.     14.07.2022
6 21.08.2013 2501 Быкова И.В. Быков А.А.     14.07.2022
7 21.10.2013 2610 Цивилева (Белышева) О.А. № 361 от 15.09.2020 1 14.07.2022
8 28.10.2013 2623 Хохлова И.А. № 417 от 30.03.2021 56 14.07.2022
9 02.12.2013 2687 Каткова Е.В. Катков С.Н. № 411 от 25.01.2021 50 14.07.2022
10 12.02.2014 2781 Падьянова Н.Н. Подьянов А.А. № 396 от 17.12.2020 36 14.07.2022
11 12.02.2014 2782 Успенский А.В.     14.07.2022
12 17.02.2014 2787 Айтанова О.В. Айтанов А.А. № 416 от 26.03.2021 55 14.07.2022
13 03.03.2014 2813 Решетникова В.М. № 391 от 03.12.2020 31 14.07.2022
14 31.03.2014 2867 Трахина (Брезгина) Е.А. № 424 от 05.10.2021 63 14.07.2022
15 07.04.2014 2878 Лысенкова Е.С.     14.07.2022
16 21.04.2014 2911 Лаптева Е.В., Лаптев В.О.     14.07.2022
17 23.04.2014 2923 Палагина А.С. № 419 от 20.04.2021 58 14.07.2022
18 30.04.2014 2934 Шулданова Е.А. Бухаров А.А. № 385 от 11.11.2020 25 14.07.2022
19 09.06.2014 2983 Колупаева Е.Г Колупаев А.Н. № 414 от 18.02.2021 53 14.07.2022
20 09.06.2014 2986 Миндиярова Ю.А. Миндияров А.К. № 404 от 26.12.2020 43 14.07.2022
21 16.06.2014 2997 Аминева О.Н. Аминев И.Н. № 420 от 26.04.2021 59 14.07.2022
22 02.07.2014 3029 Раева И.Г.     14.07.2022
23 02.07.2014 3031 Полушкина И.Н. Полушкин С.А. № 409 от 19.01.2021 48 14.07.2022
24 07.07.2014 3037 Нигамова А.М. № 390 от 30.11.2020 30 14.07.2022
25 14.07.2014 3043 Токтуева И.И. № 377 от 21.10.2020 17 14.07.2022
26 14.07.2014 3049 Валеева В.Х. № 384 от 28.10.2020 24 14.07.2022
27 23.07.2014 3068 Пустохина Г.В. Пустохин В.В. № 387 от 13.11.2020 27 14.07.2022
28 28.07.2014 3075 Бурдина (Ушакова) Д.С. № 374 от 01.10.2020 14 14.07.2022
29 30.07.2014 3081 Краваль О.Я.     14.07.2022
30 06.08.2014 3091 Фирсова О.В. Фирсов Е.В. № 381 от 22.10.2020 21 14.07.2022
31 11.08.2014 3095 Ильиных М.О. Ильиных А.В. № 364 от 16.09.2020 4 14.07.2022
32 13.08.2014 3104 Соловьева О.Д. Соловьев С.И. № 392 от 04.12.2020 32 14.07.2022
33 18.08.2014 3110 Бурляй А.А. Новгородова И.П. № 370 от 23.09.2020 10 14.07.2022
34 20.08.2014 3116 Балеевских А.В. № 369 от 23.09.2020 9 14.07.2022
35 20.08.2014 3119 Красникова М.В. № 402 от 24.12.2020 41 14.07.2022
36 25.08.2014 3123 Мясникова В.Ю.     14.07.2022
37 27.08.2014 3130 Маликова А.С. Маликов М.Х.     14.07.2022
38 27.08.2014 3132 Карпова А.Н.     14.07.2022
39 27.08.2014 3133 Бакина Ю.А.     14.07.2022
40 27.08.2014 3136 Мишина О.Н.,Мишин А.В.     14.07.2022
41 27.08.2014 3138 Яшкина Е.С. Салимуллин Д.Р.     14.07.2022
42 01.09.2014 3141 Косых А.И. Косых Д.М.     14.07.2022
43 08.09.2014 3152 Ватолина С.С., Ватолин А.А.     14.07.2022
44 10.09.2014 3159 Мясникова А.В., Мясников А.А.     14.07.2022
45 10.09.2014 3161 Унжакова Ю.В.     14.07.2022
46 10.09.2014 3165 Щелокова С.В.     14.07.2022
47 15.09.2014 3167 Климина В.И. Кирсанов Е.В.     14.07.2022
48 22.09.2014 3180 Третьякова М.В. Третьяков К.В.     14.07.2022
49 22.09.2014 3181 Волошина Т.А.(Климко)     14.07.2022
50 24.09.2014 3188 Очнева О.С.     14.07.2022
51 29.09.2014 3193 Крылова А.Л.     14.07.2022
52 01.10.2014 3197 Попова Л.М., Попов И.В.     14.07.2022
53 06.10.2014 3201 Титова О.А. Титов Е.В.     14.07.2022
54 06.10.2014 3203 Машадиева Е.Д., Машадиев А.М.     14.07.2022
55 08.10.2014 3205 Малухина С.В. Малухин Е.А.     14.07.2022
56 13.10.2014 3211 Устинов А.Ю. Устинова Л.М.     14.07.2022
57 20.10.2014 3218 Ситникова И.А.     14.07.2022
58 20.10.2014 3219 Наумова В.В.      14.07.2022
59 27.10.2014 3227 Мухачева О.А. Мухачев Д.А.     14.07.2022
60 05.11.2014 3241 Калашникова Н.А.     14.07.2022
61 05.11.2014 3243 Абдукаримова В.В. Абдукаримов В.В.     14.07.2022
62 10.11.2014 3247 Бажина К.Э. Бажин С.В.     14.07.2022
63 12.11.2014 3252 Мережникова К.Г. Мережников Д.А.     14.07.2022
64 19.11.2014 3266 Чижова Т.Е.      14.07.2022
65 24.11.2014 3273 Карачева А.Р. Карачев С.А.     14.07.2022
66 26.11.2014 3276 Петухова Н.С. Петухов С.Д.     14.07.2022
67 01.12.2014 3278 Крючкова В.З. Крючков А.Ю.     14.07.2022
68 01.12.2014 3279 Мочалова А.П.      14.07.2022
69 10.12.2014 3287 Соломко Н.В. Соломко А.С.     14.07.2022
70 10.12.2014 3289 Вагнер Е.С.     14.07.2022
71 14.01.2015 3305 Аскарова И.Т. Аскаров Ф.Ф.     14.07.2022
72 19.01.2015 3306 Марченко Е.В. Марченко Д.В.     14.07.2022
73 28.01.2015 3332 Лузина Е.Г.     14.07.2022
74 02.02.2015 3343 Лепихина И.С. Лепихин В.М.     14.07.2022
75 11.02.2015 3367 Никулин Д.А. Гофман Я.В. № 415 от 05.03.2021 54 14.07.2022
76 25.02.2015 3385 Юсупова Е.А. Юсупов Р.А.     14.07.2022
77 04.03.2015 3406 Абдунабиева М.А. Абдунабиев Х.И. № 423 от 29.09.2021 62 14.07.2022
78 29.04.2015 3492 Третьякова А.Б. Третьяков Д.А.     14.07.2022
79 20.07.2015 3598 Шаймардонов А.М. Холманова Н.М. № 412 от 04.02.2021 51 14.07.2022
80 08.02.2016 3842 Другова О.Н. Другов С.С.     14.07.2022
81 21.07.2016 4045 Талипова М.А.     14.07.2022
82 21.10.2016 4120 Татарченкова А. В. (Кадникова)     14.07.2022
83 02.11.2016 4135 Азанова М.Ю. № 418 от 16.04.2021 57 14.07.2022
84 20.01.2017 4177 Фокина Н.М. № 407 от 11.01.2021 46 14.07.2022
85 23.01.2017 4180 Федорец М. В.     14.07.2022
86 20.02.2017 4221 Талашова Е. И.     14.07.2022
87 28.02.2017 4223 Цурмичев В. А.     14.07.2022
88 23.03.2017 4256 Матвеев В.В. Матвеева Н.В.     14.07.2022
89 31.03.2017 4265 Земова Н.А. Земов Е.А. № 367 от 17.09.2020 7 14.07.2022
90 08.06.2017 4343 Нужина В.С. № 398 от 21.12.2020 37 14.07.2022
91 15.06.2017 4348 Евсеева Е.В. № 421 от 30.06.2021 60 14.07.2022
92 20.06.2017 4356 Павлюкова Е.А. Павлюков В.В. № 383 от 27.10.2020 23 14.07.2022
93 10.08.2017 4393 Новоселов П.В. Новоселова Е.А. № 413 от 18.02.2021 52 14.07.2022
94 04.09.2017 4410 Петрованова А.А. № 393 от 14.12.2020 33 14.07.2022
95 05.09.2017 4413 Ходиева М.А. Ходиев А.Ш. № 371 от 23.09.2020 11 14.07.2022
96 24.10.2017 4458 Замараева А.Ю. Замораев И.И. № 365 от 16.09.2020 5 14.07.2022
97 26.10.2017 4461 Вершинина Т.В. № 389 от 26.11.2020 29 14.07.2022
98 20.11.2017 4480 Хохлова И.В. № 401 от 24.12.2020 40 14.07.2022
99 28.11.2017 4493 Терехова Е.А. Терехов Н.В. № 375 от 20.10.2020 15 14.07.2022
100 07.12.2017 4506 Трибе А.М.     14.07.2022
101 19.01.2018 4522 Сафина Г.И. Сафин Ж.В. № 405 от 28.12.2020 44 14.07.2022
102 29.01.2018 4530 Гайсина А.В. № 394 от 15.12.2020 34 14.07.2022
103 27.02.2018 4567 Тахаутдинова Л.Р. Тахаутдинов Ф.Р. № 395 от 17.12.2020 35 14.07.2022
104 01.03.2018 4569 Артемьева Г.Э. Артемьев А.А. № 363 от 15.09.2020 3 14.07.2022
105 14.03.2018 4575 Диева О.Г.     14.07.2022
106 22.03.2018 4580 Щербаков И.В. Щербакова О.А. № 366 от 16.09.2020 6 14.07.2022
107 02.04.2018 4588 Адуллина Е.О. Абдуллин Р.М. № 400 от 24.12.2020 39 14.07.2022
108 08.12.2018 4590 Ахатова О.В. № 380 от 22.10.2020 20 14.07.2022
109 06.04.2018 4593 Мезенцева Е.А. Мезенцев С.А.     14.07.2022
110 09.04.2018 4596 Мусина О.Н. Мусин Р.Р. № 368 от 22.09.2020 8 14.07.2022
111 10.04.2018 4597 Бажина М.П. № 362 от 15.09.2020 2 14.07.2022
112 17.04.2018 4603 Гильманова А.С Гильманов В.А. № 425 от 07.10.2021 64 14.07.2022
113 17.04.2018 4604 Оглоблина И.А. № 422 от 13.09.2021 61 14.07.2022
114 23.04.2018 4605 Главатских Л.А. № 379 от 21.10.2020 19 14.07.2022
115 24.04.2018 4606 Черепанова В.А. Черепанов А.Н. № 410 от 22.01.2021 49 14.07.2022
116 25.04.2018 4607 Микушина И.Э. № 388 от 16.11.2020 28 14.07.2022
117 03.05.2018 4611 Василишина Н.Ю. Василишин А.Ф. № 406 от 29.12.2020 45 14.07.2022
118 03.05.2018 4612 Мироненко А.В. Мироненко Д.А.     14.07.2022
119 04.05.2018 4613 Сурова Е.О. Суров К.Г. № 382 от 27.10.2020 22 14.07.2022
120 08.05.2018 4616 Хозяшева Ю.Н. Хозяшев Д.В. № 386 от 12.11.2020 26 14.07.2022
121 11.05.2018 4617 Мурсалова Э.В.     14.07.2022
122 14.05.2018 4618 Рябова Д.А. Рябов В.А. № 378 от 21.10.2020 18 14.07.2022
123 14.05.2018 4620 Рубцова Н.А. № 428 от 15.04.2022 67 14.07.2022
124 15.05.2018 4621 Ершова М.С. № 399 от 22.12.2020 38 14.07.2022
125 17.05.2018 4623 Нашатырь И.А. Нашатырь А.Ю. № 427 от 30.11.2021 66 14.07.2022
126 17.05.2018 4624 Юнусова М.В.     14.07.2022
127 17.05.2018 4625 Чернопятова Е.Н. Кривошеев А.В.     14.07.2022
128 17.05.2018 4627 Пьянкова М.Н. Пьянков А.Н. № 373 от 29.09.2020 13 14.07.2022
129 21.05.2018 4628 Трефилова А.А. Трефилов В.Б. № 376 от 21.10.2020 16 14.07.2022
130 22.05.2018 4630 Мартынова О.А. Ильин Е.А. № 372 от 28.09.2020 12 14.07.2022
131 24.05.2018 4635 Силантьева С.С. Силантьев К.С.     14.07.2022
132 24.05.2018 4636 Садыкова А.А. Садыков Э.Р.     14.07.2022
133 24.05.2018 4637 Тухватуллина В.П. Тухватуллин М.Р.     14.07.2022
134 24.05.2018 4639 Осинцева Т.И.     14.07.2022
135 29.05.2018 4640 Захаркина Е.С. Захаркин А.Н.     14.07.2022
136 29.05.2018 4641 Медведева К.В. Медведев С.В.     14.07.2022
137 29.05.2018 4642 Шмакова Ю.В.     14.07.2022
138 31.05.2018 4644 Егоров Е.А. Егорова М.Ф.     14.07.2022
139 01.06.2018 4545 Никифорова О.С.     14.07.2022
140 05.06.2018 4647 Данилова Т.М.     14.07.2022
141 05.06.2018 4648 Захваткина Н.В.     14.07.2022
142 06.06.2018 4650 Юшманова О.И. Юшманов С.А.     14.07.2022
143 07.06.2018 4651 Колобова Д.Н.     14.07.2022
144 07.06.2018 4652 Величко Ю.В. Величко А.Н.     14.07.2022
145 09.06.2018 4654 Димитрова А.А.     14.07.2022
146 14.06.2018 4656 Бобровская Л.Р. Бобровский В.Л.     14.07.2022
147 18.06.2018 4657 Исламова Г.З.     14.07.2022
148 18.06.2018 4658 Фокина И.В.     14.07.2022
149 19.06.2018 4659 Рожкова К.И., Рожков В.Ю.     14.07.2022
150 19.06.2018 4660 Соколова И.П.     14.07.2022
151 21.06.2018 4663 Шахматова С.В. Шахматов О.В.     14.07.2022
152 21.06.2018 4664 Ширяева А.Н.      
153 21.06.2018 4666 Воробей О.А.      
154 25.06.2018 4667 Паначева О.И.      
155 26.06.2018 4668 Фархутдинова Г.Д. Фархутдинов Р.Д.      
156 27.06.2018 4669 Колезнева Т.Ю.      
157 27.06.2018 4670 Редреева Е.Ю.      
158 28.06.2018 4671 Абдрахманова Г.Т. Бердигулов Н.Б.      
159 03.07.2018 4673 Плащенкова Е.А., Плащенков Д.М.      
160 03.07.2018 4675 Гривачева А.Р.      
161 04.07.2018 4676 Каверина С.О. Каверин А.А.      
162 05.07.2018 4677 Гузаирова Н.И., Гузаиров А.С.      
163 10.07.2018 4678 Добрынина Е.С.      
164 10.07.2018 4679 Чудинова Е.С. Чудинов С.А.      
165 10.07.2018 4680 Ибрагимова Н.Р.      
166 12.07.2018 4681 Милюткина Н.А. Милюткин Д.В.      
167 17.07.2018 4683 Кирьянова Ю.В.      
168 23.07.2018 4687 Гайнитдинова О.А.      
169 23.07.2018 4688 Власова Ю.А. Власов С.А.      
170 24.07.2018 4689 Девятых Н.В.      
171 24.07.2018 4691 Моторина А.А. Моторин И.Ю.      
172 24.07.2018 4692 Воробьев С.М.      
173 26.07.2018 4694 Масягутова С.С. Масягутов Р.А.      
174 30.07.2018 4696 Серебренникова Е.Н. Серебренников Д.В.      
175 31.07.2018 4698 Ликторас Ю.А. Ликторас А.А.      
176 21.08.2018 4715 Матафонова Н.С.      
177 20.03.2019 4770 Устюгова О.А      
178 09.04.2019 4776 Прямоносова Е.А. Кукушкин А.А.      
179 03.07.2019 4787 Трухин А.С. Трухина Т.В.      
180 03.07.2019 4788 Амерханова М.М. Амерханов И.И.      
181 03.10.2019 4805 Радостева М.В. Радостев Н.В.      
182 24.10.2019 4812 Елатова Т.А. Елатов С.Ю.      
183 07.11.2019 4815 Шарафгалиев И.Д. Шарафгалиева Р.Ф.      
184 18.11.2019 4817 Дедовец Ю.Ю.      
185 22.01.2020 4826 Стрельцова В.А. Стрельцов Е.А.      
186 28.01.2020 4828 Астахова Ольга Николаевна      
187 17.02.2020 4833 Загайнова М.В. Загайнов Н.А.      
188 22.05.2020 4836 Султаншина А.Ф.      
189 03.06.2020 4838 Ибрагимова О.А. Ибрагимов Д.Т.      
190 23.07.2020 4845 Матвеева Т.Н. Охотин Н.П.      
191 11.11.2020 4867 Гостюхина Н.В. Гостюхин С.В.      
192 30.11.2020 4872 Овчинникова В.Г. Овчинников Д.С.      
193 08.06.2021 4896 Ярина Е.В.      
194 16.07.2021 4900 Ильвакова Г.Г. Ильваков А.Н.      
195 20.07.2021 4901 Старцева А.Р.      
196 21.10.2021 4911 Третьякова И.М.      
197 13.12.2021 4913 Романова О.В.      
198 18.02.2022 4918 Сафиуллина Е.Е. Сафиуллин Ф.Ф.      
199 25.05.2022 4932 Кузнецова Е.С.      
200 06.06.2022 4934 Желтышев А.М., Желтышева О.С.      
201 16.06.2022 4936 Пивоварчик М.С., Пивоварчик А.В.