standard-title Список очередности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей на внеочередное предоставление земельных участков

Список очередности граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей на внеочередное предоставление земельных участков

Дата публикации 06.07.2017 19:38 / Последнее изменение 18.05.2022 11:01 / 12 111

Движение очередности по областному закону 18-ОЗ

Предоставление земельных участков для ИЖС, однократно бесплатно

№ п/п дата подачи заявления входящий номер ФИО дата и номер подачи  согласия на социальную выплату № очереди на получение социальной выплаты дата направления извещения о предоставленииземельного участка
1 29.03.2010 469 Кунгуров А.Н. Кунгурова Е.В.     17.05.2022
2 16.02.2011 1136 Данилов С.Н. № 426 от 27.10.2021 65 17.05.2022
3 20.06.2011 1320 Лазарева С.Е. № 408 от 14.01.2021 47 17.05.2022
4 05.12.2011 1650 Бакулина О.В. Бакулин А.Н.     17.05.2022
5 15.02.2012 1777 Минеева Э.Ф. Минеев Р.З.     17.05.2022
6 21.08.2013 2501 Быкова И.В. Быков А.А.     17.05.2022
7 21.10.2013 2610 Цивилева (Белышева) О.А. № 361 от 15.09.2020 1 17.05.2022
8 28.10.2013 2623 Хохлова И.А. № 417 от 30.03.2021 56 17.05.2022
9 02.12.2013 2687 Каткова Е.В. Катков С.Н. № 411 от 25.01.2021 50 17.05.2022
10 12.02.2014 2781 Падьянова Н.Н. Подьянов А.А. № 396 от 17.12.2020 36 17.05.2022
11 12.02.2014 2782 Успенский А.В.     17.05.2022
12 17.02.2014 2787 Айтанова О.В. Айтанов А.А. № 416 от 26.03.2021 55 17.05.2022
13 03.03.2014 2813 Решетникова В.М. № 391 от 03.12.2020 31 17.05.2022
14 31.03.2014 2867 Трахина (Брезгина) Е.А. № 424 от 05.10.2021 63 17.05.2022
15 07.04.2014 2878 Лысенкова Е.С., Лысенков М.А.     17.05.2022
16 21.04.2014 2911 Лаптева Е.В., Лаптев В.О.     17.05.2022
17 23.04.2014 2923 Палагина А.С. № 419 от 20.04.2021 58 17.05.2022
18 30.04.2014 2934 Шулданова Е.А. Бухаров А.А. № 385 от 11.11.2020 25 17.05.2022
19 09.06.2014 2983 Колупаева Е.Г Колупаев А.Н. № 414 от 18.02.2021 53 17.05.2022
20 09.06.2014 2986 Миндиярова Ю.А. Миндияров А.К. № 404 от 26.12.2020 43 17.05.2022
21 16.06.2014 2997 Аминева О.Н. Аминев И.Н. № 420 от 26.04.2021 59 17.05.2022
22 02.07.2014 3029 Раева И.Г.     17.05.2022
23 02.07.2014 3031 Полушкина И.Н. Полушкин С.А. № 409 от 19.01.2021 48 17.05.2022
24 07.07.2014 3037 Нигамова А.М. № 390 от 30.11.2020 30 17.05.2022
25 14.07.2014 3043 Токтуева И.И. № 377 от 21.10.2020 17 17.05.2022
26 14.07.2014 3049 Валеева В.Х. № 384 от 28.10.2020 24 17.05.2022
27 23.07.2014 3068 Пустохина Г.В. Пустохин В.В. № 387 от 13.11.2020 27 17.05.2022
28 28.07.2014 3075 Бурдина (Ушакова) Д.С. № 374 от 01.10.2020 14 17.05.2022
29 30.07.2014 3081 Краваль О.Я.     17.05.2022
30 06.08.2014 3091 Фирсова О.В. Фирсов Е.В. № 381 от 22.10.2020 21 17.05.2022
31 11.08.2014 3095 Ильиных М.О. Ильиных А.В. № 364 от 16.09.2020 4 17.05.2022
32 13.08.2014 3104 Соловьева О.Д. Соловьев С.И. № 392 от 04.12.2020 32 17.05.2022
33 18.08.2014 3110 Бурляй А.А. Новгородова И.П. № 370 от 23.09.2020 10 17.05.2022
34 20.08.2014 3116 Балеевских А.В. № 369 от 23.09.2020 9 17.05.2022
35 20.08.2014 3119 Красникова М.В. № 402 от 24.12.2020 41 17.05.2022
36 20.08.2014 3120 Патракова А.А. Патраков В.А. № 403 от 25.12.2002 42 17.05.2022
37 25.08.2014 3123 Мясникова В.Ю.     17.05.2022
38 27.08.2014 3130 Маликова А.С. Маликов М.Х.     17.05.2022
39 27.08.2014 3132 Карпова А.Н.     17.05.2022
40 27.08.2014 3133 Бакина Ю.А.     17.05.2022
41 27.08.2014 3136 Мишина О.Н.,Мишин А.В.     17.05.2022
42 27.08.2014 3138 Яшкина Е.С. Салимуллин Д.Р.     17.05.2022
43 01.09.2014 3141 Косых А.И. Косых Д.М.     17.05.2022
44 08.09.2014 3152 Ватолина С.С., Ватолин А.А.     17.05.2022
45 10.09.2014 3159 Мясникова А.В., Мясников А.А.     17.05.2022
46 10.09.2014 3161 Унжакова Ю.В.     17.05.2022
47 10.09.2014 3165 Щелокова С.В.     17.05.2022
48 15.09.2014 3167 Климина В.И. Кирсанов Е.В.     17.05.2022
49 22.09.2014 3180 Третьякова М.В. Третьяков К.В.     17.05.2022
50 22.09.2014 3181 Волошина Т.А.(Климко)     17.05.2022
51 24.09.2014 3188 Очнева О.С.     17.05.2022
52 29.09.2014 3193 Крылова А.Л.     17.05.2022
53 01.10.2014 3197 Попова Л.М., Попов И.В.     17.05.2022
54 06.10.2014 3201 Титова О.А. Титов Е.В.     17.05.2022
55 06.10.2014 3203 Машадиева Е.Д., Машадиев А.М.     17.05.2022
56 08.10.2014 3205 Малухина С.В. Малухин Е.А.     17.05.2022
57 13.10.2014 3211 Устинов А.Ю. Устинова Л.М.     17.05.2022
58 20.10.2014 3218 Ситникова И.А.     17.05.2022
59 20.10.2014 3219 Наумова В.В.      17.05.2022
60 27.10.2014 3227 Мухачева О.А. Мухачев Д.А.     17.05.2022
61 05.11.2014 3241 Калашникова Н.А.     17.05.2022
62 05.11.2014 3243 Абдукаримова В.В. Абдукаримов В.В.     17.05.2022
63 10.11.2014 3247 Бажина К.Э. Бажин С.В.     17.05.2022
64 12.11.2014 3252 Мережникова К.Г. Мережников Д.А.     17.05.2022
65 19.11.2014 3266 Чижова Т.Е.      17.05.2022
66 24.11.2014 3273 Карачева А.Р. Карачев С.А.     17.05.2022
67 26.11.2014 3276 Петухова Н.С. Петухов С.Д.     17.05.2022
68 01.12.2014 3278 Крючкова В.З. Крючков А.Ю.     17.05.2022
69 01.12.2014 3279 Мочалова А.П.      17.05.2022
70 10.12.2014 3287 Соломко Н.В. Соломко А.С.     17.05.2022
71 10.12.2014 3289 Вагнер Е.С.     17.05.2022
72 14.01.2015 3305 Аскарова И.Т. Аскаров Ф.Ф.     17.05.2022
73 19.01.2015 3306 Марченко Е.В. Марченко Д.В.     17.05.2022
74 28.01.2015 3332 Лузина Е.Г.     17.05.2022
75 02.02.2015 3343 Лепихина И.С. Лепихин В.М.     17.05.2022
76 11.02.2015 3367 Никулин Д.А. Гофман Я.В. № 415 от 05.03.2021 54 17.05.2022
77 25.02.2015 3385 Юсупова Е.А. Юсупов Р.А.     17.05.2022
78 04.03.2015 3406 Абдунабиева М.А. Абдунабиев Х.И. № 423 от 29.09.2021 62 17.05.2022
79 29.04.2015 3492 Третьякова А.Б. Третьяков Д.А.     17.05.2022
80 20.07.2015 3598 Шаймардонов А.М. Холманова Н.М. № 412 от 04.02.2021 51 17.05.2022
81 08.02.2016 3842 Другова О.Н. Другов С.С.     17.05.2022
82 21.07.2016 4045 Талипова М.А.     17.05.2022
83 21.10.2016 4120 Татарченкова А. В. (Кадникова)     17.05.2022
84 02.11.2016 4135 Азанова М.Ю. № 418 от 16.04.2021 57 17.05.2022
85 20.01.2017 4177 Фокина Н.М. № 407 от 11.01.2021 46 17.05.2022
86 23.01.2017 4180 Федорец М. В.     17.05.2022
87 20.02.2017 4221 Талашова Е. И.     17.05.2022
88 28.02.2017 4223 Цурмичев В. А.     17.05.2022
89 23.03.2017 4256 Матвеев В.В. Матвеева Н.В.     17.05.2022
90 31.03.2017 4265 Земова Н.А. Земов Е.А. № 367 от 17.09.2020 7 17.05.2022
91 08.06.2017 4343 Нужина В.С. № 398 от 21.12.2020 37 17.05.2022
92 15.06.2017 4348 Евсеева Е.В. № 421 от 30.06.2021 60  
93 20.06.2017 4356 Павлюкова Е.А. Павлюков В.В. № 383 от 27.10.2020 23  
94 10.08.2017 4393 Новоселов П.В. Новоселова Е.А. № 413 от 18.02.2021 52  
95 04.09.2017 4410 Петрованова А.А. № 393 от 14.12.2020 33  
96 05.09.2017 4413 Ходиева М.А. Ходиев А.Ш. № 371 от 23.09.2020 11  
97 24.10.2017 4458 Замараева А.Ю. Замораев И.И. № 365 от 16.09.2020 5  
98 26.10.2017 4461 Вершинина Т.В. № 389 от 26.11.2020 29  
99 20.11.2017 4480 Хохлова И.В. № 401 от 24.12.2020 40  
100 28.11.2017 4493 Терехова Е.А. Терехов Н.В. № 375 от 20.10.2020 15  
101 07.12.2017 4506 Трибе А.М.      
102 19.01.2018 4522 Сафина Г.И. Сафин Ж.В. № 405 от 28.12.2020 44  
103 29.01.2018 4530 Гайсина А.В. № 394 от 15.12.2020 34  
104 27.02.2018 4567 Тахаутдинова Л.Р. Тахаутдинов Ф.Р. № 395 от 17.12.2020 35  
105 01.03.2018 4569 Артемьева Г.Э. Артемьев А.А. № 363 от 15.09.2020 3  
106 14.03.2018 4575 Диева О.Г.      
107 22.03.2018 4580 Щербаков И.В. Щербакова О.А. № 366 от 16.09.2020 6  
108 02.04.2018 4588 Адуллина Е.О. Абдуллин Р.М. № 400 от 24.12.2020 39  
109 08.12.2018 4590 Ахатова О.В. № 380 от 22.10.2020 20  
110 06.04.2018 4593 Мезенцева Е.А. Мезенцев С.А.      
111 09.04.2018 4596 Мусина О.Н. Мусин Р.Р. № 368 от 22.09.2020 8  
112 10.04.2018 4597 Бажина М.П. № 362 от 15.09.2020 2  
113 17.04.2018 4603 Гильманова А.С Гильманов В.А. № 425 от 07.10.2021 64  
114 17.04.2018 4604 Оглоблина И.А. № 422 от 13.09.2021 61  
115 23.04.2018 4605 Главатских Л.А. № 379 от 21.10.2020 19  
116 24.04.2018 4606 Черепанова В.А. Черепанов А.Н. № 410 от 22.01.2021 49  
117 25.04.2018 4607 Микушина И.Э. № 388 от 16.11.2020 28  
118 03.05.2018 4611 Василишина Н.Ю. Василишин А.Ф. № 406 от 29.12.2020 45  
119 03.05.2018 4612 Мироненко А.В. Мироненко Д.А.      
120 04.05.2018 4613 Сурова Е.О. Суров К.Г. № 382 от 27.10.2020 22  
121 08.05.2018 4616 Хозяшева Ю.Н. Хозяшев Д.В. № 386 от 12.11.2020 26  
122 11.05.2018 4617 Мурсалова Э.В.      
123 14.05.2018 4618 Рябова Д.А. Рябов В.А. № 378 от 21.10.2020 18  
124 14.05.2018 4620 Рубцова Н.А. № 428 от 15.04.2022 67  
125 15.05.2018 4621 Ершова М.С. № 399 от 22.12.2020 38  
126 17.05.2018 4623 Нашатырь И.А. Нашатырь А.Ю. № 427 от 30.11.2021 66  
127 17.05.2018 4624 Юнусова М.В.      
128 17.05.2018 4625 Чернопятова Е.Н. Кривошеев А.В.      
129 17.05.2018 4627 Пьянкова М.Н. Пьянков А.Н. № 373 от 29.09.2020 13  
130 21.05.2018 4628 Трефилова А.А. Трефилов В.Б. № 376 от 21.10.2020 16  
131 22.05.2018 4630 Мартынова О.А. Ильин Е.А. № 372 от 28.09.2020 12  
132 24.05.2018 4635 Силантьева С.С. Силантьев К.С.      
133 24.05.2018 4636 Садыкова А.А. Садыков Э.Р.      
134 24.05.2018 4637 Тухватуллина В.П. Тухватуллин М.Р.      
135 24.05.2018 4639 Осинцева Т.И.      
136 29.05.2018 4640 Захаркина Е.С. Захаркин А.Н.      
137 29.05.2018 4641 Медведева К.В. Медведев С.В.      
138 29.05.2018 4642 Шмакова Ю.В.      
139 31.05.2018 4644 Егоров Е.А. Егорова М.Ф.      
140 01.06.2018 4545 Никифорова О.С.      
141 05.06.2018 4647 Данилова Т.М.      
142 05.06.2018 4648 Захваткина Н.В.      
143 06.06.2018 4650 Юшманова О.И. Юшманов С.А.      
144 07.06.2018 4651 Колобова Д.Н.      
145 07.06.2018 4652 Величко Ю.В. Величко А.Н.      
146 09.06.2018 4654 Димитрова А.А.      
147 14.06.2018 4656 Бобровская Л.Р. Бобровский В.Л.      
148 18.06.2018 4657 Исламова Г.З.     17.05.2022
149 18.06.2018 4658 Фокина И.В.     17.05.2022
150 19.06.2018 4659 Рожкова К.И., Рожков В.Ю.     17.05.2022
151 19.06.2018 4660 Соколова И.П.     17.05.2022
152 21.06.2018 4663 Шахматова С.В. Шахматов О.В.     17.05.2022
153 21.06.2018 4664 Ширяева А.Н.     17.05.2022
154 21.06.2018 4666 Воробей О.А.     17.05.2022
155 25.06.2018 4667 Паначева О.И.     17.05.2022
156 26.06.2018 4668 Фархутдинова Г.Д. Фархутдинов Р.Д.     17.05.2022
157 27.06.2018 4669 Колезнева Т.Ю.     17.05.2022
158 27.06.2018 4670 Редреева Е.Ю.     17.05.2022
159 28.06.2018 4671 Абдрахманова Г.Т. Бердигулов Н.Б.     17.05.2022
160 03.07.2018 4673 Плащенкова Е.А., Плащенков Д.М.     17.05.2022
161 03.07.2018 4675 Гривачева А.Р.     17.05.2022
162 04.07.2018 4676 Каверина С.О. Каверин А.А.     17.05.2022
163 05.07.2018 4677 Гузаирова Н.И., Гузаиров А.С.     17.05.2022
164 10.07.2018 4678 Добрынина Е.С.     17.05.2022
165 10.07.2018 4679 Чудинова Е.С. Чудинов С.А.     17.05.2022
166 10.07.2018 4680 Ибрагимова Н.Р.     17.05.2022
167 12.07.2018 4681 Милюткина Н.А. Милюткин Д.В.     17.05.2022
168 17.07.2018 4683 Кирьянова Ю.В.     17.05.2022
169 23.07.2018 4687 Гайнитдинова О.А.     17.05.2022
170 23.07.2018 4688 Власова Ю.А. Власов С.А.     17.05.2022
171 24.07.2018 4689 Девятых Н.В.     17.05.2022
172 24.07.2018 4691 Моторина А.А. Моторин И.Ю.     17.05.2022
173 24.07.2018 4692 Воробьев С.М.     17.05.2022
174 26.07.2018 4694 Масягутова С.С. Масягутов Р.А.     17.05.2022
175 30.07.2018 4696 Серебренникова Е.Н. Серебренников Д.В.     17.05.2022
176 31.07.2018 4698 Ликторас Ю.А. Ликторас А.А.     17.05.2022
177 21.08.2018 4715 Матафонова Н.С.     17.05.2022
178 20.03.2019 4770 Устюгова О.А     17.05.2022
179 09.04.2019 4776 Прямоносова Е.А. Кукушкин А.А.     17.05.2022
180 03.07.2019 4787 Трухин А.С. Трухина Т.В.     17.05.2022
181 03.07.2019 4788 Амерханова М.М. Амерханов И.И.     17.05.2022
182 11.09.2019 4801 Зиновьев И.И. Зиновьева А.А.     17.05.2022
183 03.10.2019 4805 Радостева М.В. Радостев Н.В.     17.05.2022
184 24.10.2019 4812 Елатова Т.А. Елатов С.Ю.     17.05.2022
185 07.11.2019 4815 Шарафгалиев И.Д. Шарафгалиева Р.Ф.     17.05.2022
186 18.11.2019 4817 Дедовец Ю.Ю.     17.05.2022
187 22.01.2020 4826 Стрельцова В.А. Стрельцов Е.А.     17.05.2022
188 28.01.2020 4828 Астахова Ольга Николаевна     17.05.2022
189 17.02.2020 4833 Загайнова М.В. Загайнов Н.А.     17.05.2022
190 22.05.2020 4836 Султаншина А.Ф.     17.05.2022
191 03.06.2020 4838 Ибрагимова О.А. Ибрагимов Д.Т.     17.05.2022
192 23.07.2020 4845 Матвеева Т.Н. Охотин Н.П.     17.05.2022
193 11.11.2020 4867 Гостюхина Н.В. Гостюхин С.В.     17.05.2022
194 30.11.2020 4872 Овчинникова В.Г. Овчинников Д.С.     17.05.2022
195 08.06.2021 4896 Ярина Е.В.     17.05.2022
196 16.07.2021 4900 Ильвакова Г.Г. Ильваков А.Н.     17.05.2022
197 20.07.2021 4901 Старцева А.Р.     17.05.2022
198 21.10.2021 4911 Третьякова И.М.     17.05.2022
199 11.11.2021 4912 Анучина Л.Е.     17.05.2022
200 13.12.2021 4913 Романова О.В.     17.05.2022
201 18.02.2022 4918 Сафиуллина Е.Е. Сафиуллин Ф.Ф.     17.05.2022